Kontejnery

Naše kontejnery

V Super Storage jsme pro vaši spokojenost a bezstarostnost pořídili zcela nové a vysoce kvalitní kontejnery tuzemské výroby. Jsou pozinkované s podlahou z dřevěných prken. Narozdíl od lodních kontejnerů mají i větrací šachty (bezpečné i při dešti). I v létě kontejner udrží příjemnou teplotu. Podívejte se na fotky různých velikostí v naší nabídce.

Hlavní výhody

Co neskladovat

Naše sklady jsou venkovní a nejsou tepelně regulované. Přes ventilační mřížky se může do skladu dostat vlhký vzduch z deštivého počasí, a může mít tak vliv na skladované předměty, zejména knihy a papíry, starý textil nebo čalounění, matrace, a zejména již vlhké nebo mokré předměty. Je potřeba na toto myslet při balení a skladování předmětů a správně tak zabalit věci (například knihy skladovat v plastových neprůdyšných taškách nebo krabicích). Super Storage neručí za poškození skladovaných předmětů kvůli nesprávnému skladování, vlhkosti, kondenzaci vody nebo teplotním výkyvům.

Zakázané skladovat:

  • Potraviny, krmivo pro zvířata, plechovky a zavařovačky s jídlem, zvířata, rostliny
  • Hořlavé nebo výbušné látky
  • Toxické nebo dráždivé látky
  • Omamné nebo návykové látky
  • Střelivo, pyrotechnika
  • Věci získané trestní činností nebo ji podléhající

Pro skladování olejů nebo motocyklů poprosíme klienta, aby pod tyto předměty dal chránící potah (např. hadr, lino)

Přečtěte si víc v našich Všeobecných obchodních podmínkách Všeobecných obchodních podmínkách zde.