Kontejnery

Naše kontejnery

V Super Storage jsme pro vaši spokojenost a bezstarostnost pořídili zcela nové a vysoce kvalitní kontejnery tuzemské výroby. Jsou pozinkované s podlahou z dřevěných prken. Narozdíl od lodních kontejnerů mají i větrací šachty (bezpečné i při dešti). I v létě kontejner udrží příjemnou teplotu. Podívejte se na fotky různých velikostí v naší nabídce.

Hlavní výhody

Co neskladovat

  • Potraviny, zvířata, rostliny
  • Hořlavé nebo výbušné látky
  • Toxické nebo dráždivé látky
  • Omamné nebo návykové látky
  • Střelivo, pyrotechnika
  • Věci získané trestní činností nebo ji podléhající

Přečtěte si víc v našich Všeobecných obchodních podmínkách Všeobecných obchodních podmínkách zde.